Valentin Naumescu

Валентин Наумеску е професор по международни отношения в университета "Бабеш-Бояй" в Клуж, директор на Центъра за изследване на външните отношения на ЕС и глобалния ред (Център EUXGLOB) и председател на мозъчния тръст "Инициатива за европейска демократична култура". Професор Наумеску е бил държавен секретар в Министерството на външните работи (2005-2007 г.) и генерален консул на Румъния в Торонто (2008-2012 г.). От 2015 г. Валентин Наумеску е и независим експерт/оценител на Изпълнителната агенция за научни изследвания на Европейската комисия в областта на международните отношения. Професор Наумеску получава докторската си степен по политически науки през 2000 г., а през 2015 г. се хабилитира като ръководител на докторски дисертации в областта на международните отношения и европеистиката.

You may have missed