Valentin Naumescu

Valentin Naumescu jest profesorem stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Babeş-Bolyai w Klużu, dyrektorem Centrum Badań Stosunków Zewnętrznych UE i Globalnego Porządku (Centrum EUXGLOB) oraz założycielem think tanku The Initiative for European Democratic Culture. Profesor Naumescu był sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (2005-2007) i konsulem generalnym Rumunii w Toronto (2008-2012). Od 2015 r. Valentin Naumescu jest również niezależnym ekspertem/ewaluatorem Agencji Wykonawczej ds. Badań Komisji Europejskiej w dziedzinie stosunków międzynarodowych. Profesor Naumescu uzyskał stopień doktora nauk politycznych w 2000 r., a w 2015 r. uzyskał habilitację w zakresie nadzorowania prac doktorskich w dziedzinie stosunków międzynarodowych i studiów europejskich.
Skip to content