Revista de studii feministe și de gen Analize (România), n. 17 (31)/2022

Societatea iraniană de dinainte de Revoluția Islamică făcea parte din fluxul global de idei, iar creatorii ei foloseau realizările gândirii mondiale pentru a-și critica realitatea. De exemplu, faimoasa “teorie a dependenței”, care împarte lumea într-un centru dezvoltat industrial și o periferie exploatată, a devenit fundamentală pentru înțelegerea eseului scris de Jalal Al-e Ahmad “Occidentoză” (1961). Acesta schițează o cale pentru dezvoltarea Iranului prin depășirea înapoierii tehnologice și economice create de subordonarea cvasi-colonială.

În același mod, succesele celui de-al doilea val de feminism (care a atins apogeul în Occident în anii ’60 și ’70) au devenit baza pentru înțelegerea unui roman scris într-un context cultural pur iranian, numit Savushun, de Simin Daneshvar. Daneshar este prima scriitoare iraniană de romane, deoarece numai bărbații au scris romane înaintea ei. Romanul relatează evoluția personală a unei femei educate, de la subordonarea sa față de normele sociale și ordinea patriarhală la protestul său deschis împotriva status quo-ului. Această evoluție a personajului principal are loc pe baza dinamicii etice interioare a eroinei, care nu are modele de urmat, nici un sprijin pe care să se bazeze pentru emanciparea sa. Ea se eliberează singură de ordinea opresivă și, în acest sens, devine pioniera mișcării femeilor iraniene. În zilele noastre, mișcarea feministă este în mod tradițional puternică, dar în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, când are loc acțiunea din roman, abia dacă se manifesta.

Articolul dovedește că romanul Savushun este inspirat de cel de-al doilea val de feminism aflat în ascensiune în Occident. Se examinează valurile feminismului, se prezintă viața lui Simin Daneshvar, urmează citate din roman și se analizează emanciparea personajului principal Zari, cu care Daneshvar se identifică în mod evident. Metoda folosită se numește close reading.

Evoluția spirituală a lui Zari în Savushun este determinată de mai mulți factori: dorința ei de siguranță și de integritate a căminului și a familiei, contradicția dintre educația de primă clasă primită la școala britanică din Shiraz și corupția și devastarea provocate de război în sudul Iranului britanic aflat sub ocupație, apariția și intensificarea curajului în Zari de a se opune ordinii create de bărbați privilegiați în care ea este identificată ca fiind inferioară. Această evoluție are loc în întregime cu ajutorul unor dinamici interne care o fac pe Zari să realizeze că, dacă va fi pur și simplu obiectul unor relații publice, toate lucrurile la care ține vor fi distruse. Ea înțelege că societatea nu o va respecta până când nu o va forța ea să o facă. În același timp, dezacordul ei cu regulile impuse nu este un capriciu, ci un sentiment profund conștient de dreptate într-o lume care se prăbușește.

Plasat în vremea ocupației din 1941, romanul descrie cât de divizate au ajuns vremurile în sudul Iranului – unii cooperează cu britanicii în căutarea puterii, alții profită de situația precară și de pe urma contrabandei cu arme, un al treilea grup de oameni conspiră împotriva guvernului, în timp ce un al patrulea grup de oameni luptă împotriva epidemiei de tifos sau îi tratează pe bolnavii mintal. În această lume în care fiecare se luptă în felul său, Zari încearcă să recâștige un teritoriu liber de greutățile războiului. Zari se străduiește să servească Viața, în timp ce celelalte personaje servesc puterea. Acesta este doar unul dintre numeroasele semne care demonstrează că acest roman, prin înțelegerea rolului femeii în societate, corespunde conceptelor celui de-al doilea val de feminism.

Valurile de feminism și Savushun

Feminismul – mișcarea occidentală și internațională pentru emanciparea femeilor, a produs un volum mare de lucrări, care au ca scop înțelegerea relației complexe dintre genuri în societatea modernă. 

Primul val de feminism discuta despre egalitatea în drepturi politice și proprietate, scrie profesorul universitar american de limba engleză Sally Ann Drucker.  Al doilea val de feminism se concentrează pe inegalitatea de gen și pe discriminarea femeilor. Acesta se ghidează după sloganul “Personalul este politic” și afirmă că inegalitățile sociale și politice ale femeilor sunt inextricabil legate. Acest feminism face apel la membrii “sexului slab” să înțeleagă că viața lor este o funcție a structurilor de putere sexiste din societate. El critică definirea femeilor exclusiv prin intermediul soților și al copiilor lor ca fiind principala cauză a opresiunii sociale.

Cartea lui Betty Friedan, Mistica feminină, este un alt text fondator al celui de-al doilea val de feminism. Această autoare critică atitudinea publică sexistă față de femei, potrivit căreia locul lor este în casă și dacă nu se simt fericite ca gospodine, ceva este în neregulă cu ele. Potrivit lui Friedan, vina pentru această atitudine nu aparține tocmai femeilor în sine, ci societății, care le neagă capacitățile creative și intelectuale. Feminista susține că fiecare femeie are dreptul de a fi nemulțumită. (Friedan 1963: 19,20,22)

Cel de-al treilea val (care a început în anii ’90) este un fel de rebeliune împotriva eșecurilor celui de-al doilea val, care este perceput de noile generații de feministe ca fiind prea asociat cu ideile femeilor albe din clasa de mijloc occidentală. Activistele din al treilea val sunt interesate de modul în care etnia, clasa, religia, genul și naționalitatea determină soarta femeilor. Cel de-al treilea val este, de asemenea, mai orientat spre internațional. Acesta luptă împotriva hărțuirii sexuale la locul de muncă sau pentru drepturile reproductive. Există afirmații potrivit cărora în ultimii 10-15 ani ne aflăm într-un nou, al patrulea val de feminism, care este pozitiv în ceea ce privește identitățile sexuale non-binare și se realizează în mod digital. Acesta include intensificarea protestelor femeilor din întreaga lume și promovarea solidarității internaționale a femeilor. 

Unele dintre postulatele importante ale celui de-al doilea val feminist sunt legate de înțelegerea faptului că bărbatul și femeia sunt forme de existență construite social și nu categorii biologice eterne și neschimbătoare, care să aibă un rol social la fel de permanent. Ordinea patriarhală este cea care promovează bărbații la funcția de autoritate, în timp ce femeile sunt percepute în societățile tradiționale ca fiind subordonate. O problemă pentru cel de-al doilea val de feminism este faptul că femeile au bariere semnificative atunci când vine vorba de autodefinire. În schimb, ele sunt definite ca fiind “celălalt” al bărbaților, al celor care dețin puterea de a numi și de a defini. Prin urmare, emanciparea este legată în mod intrinsec de dezvoltarea unei autonomii și a capacității femeilor de a nu se defini prin relația cu bărbații, ci în mod masculin, de a avea o existență proprie și voință de putere.

“Astfel, umanitatea este masculină, iar bărbatul definește femeia nu în ea însăși, ci în raport cu el; ea nu este privită ca o ființă autonomă…. Și ea este pur și simplu ceea ce decretează bărbatul; astfel, ea este numită “sexul”, ceea ce înseamnă că ea apare în mod esențial bărbatului ca ființă sexuală. Pentru el, ea este sexul – sexul absolut, nu mai puțin. Ea se definește și se diferențiază în raport cu bărbatul, iar nu el în raport cu ea; ea este incidentul, neesențialul în opoziție cu esențialul. El este Subiectul, el este Absolutul – ea este Celălalt”, scrie Simon de Beauvoir în celebra sa carte “Al doilea sex”, care este o lucrare fundamentală a celui de-al doilea val de feminism (De Beauvoir 1972).

Ideea că femeile ar trebui să fie capabile să se definească pe ele însele, să nu fie definite prin intermediul soților sau al copiilor lor, ci să aibă propria capacitate de a-și construi existența socială este una dintre trăsăturile caracteristice celui de-al doilea val de feminism. Este o idee care poate fi reperată și în romanul Savushun, dacă se aplică o lectură atentă. Dar există și alte idei feministe care sunt impregnate în text. 

Luce Irigaray are o concepție celebră potrivit căreia există o singură subiectivitate în lume – cea a bărbatului, în timp ce subiectivitatea feminină este de fapt doar un fel de formă inferioară a subiectivității masculine. Prin urmare, emanciparea femeii se realizează atunci când femeia își transcende natura “decăzută” și atinge subiectivitatea masculină – singura subiectivitate reală existentă. 

“Irigaray susține că, încă din cele mai vechi timpuri, mamele au fost asociate cu natura și cu materia necugetată. Mai mult, Irigaray consideră că toate femeile au fost asociate din punct de vedere istoric cu rolul de <<mamă>>, astfel încât, indiferent dacă o femeie este sau nu mamă, identitatea ei este întotdeauna definită în funcție de acest rol. Acest lucru este în contrast cu bărbații, care sunt asociați cu cultura și subiectivitatea. Deși sunt excluse din cultură și subiectivitate, femeile servesc drept sprijin nerecunoscut al acestora. Cu alte cuvinte, în timp ce femeile nu sunt considerate subiecți deplini, societatea însăși nu ar putea funcționa fără contribuția lor. În cele din urmă, Irigaray afirmă că însăși cultura occidentală este fondată pe un sacrificiu primar al mamei și al tuturor femeilor prin intermediul acesteia.

Pe baza acestei analize, Irigaray spune că diferența sexuală nu există. Adevărata diferență sexuală ar necesita ca bărbații și femeile să fie la fel de capabili să atingă subiectivitatea. Așa stând lucrurile, Irigaray crede că bărbații sunt subiecți (de exemplu, entități conștiente de sine, autoconștiente), iar femeile sunt “celălalt” dintre acești subiecți (de exemplu, materia nesubiectivă, suport). În cultura occidentală există o singură formă de subiectivitate, iar aceasta este cea masculină. Deși Irigaray este influențată atât de teoria psihanalitică, cât și de filosofie, ea le identifică pe ambele ca fiind discursuri influente care exclud femeile de la o existență socială ca subiecte mature. În multe dintre textele sale, Irigaray încearcă să dezvăluie modul în care atât teoria psihanalitică, cât și filosofia exclud femeile de la o existență socială autentică de subiecți autonomi și le relegă pe femei în domeniul materiei inerte, fără viață, fără importanță. Cu această critică în vigoare, Irigaray sugerează cum pot femeile să înceapă să-și reconfigureze identitatea astfel încât un sex să nu existe în detrimentul celuilalt. Cu toate acestea, ea nu este dispusă să declare definitiv cum ar trebui să fie această nouă identitate. Irigaray se abține de la a prescrie o nouă identitate, deoarece dorește ca femeile să determine singure cum vor să fie definite.” (IEP: Luce Irigaray)

Acest lung citat este o cheie pentru a înțelege evoluția subiectivității protagonistei feminine din Savushun. După cum voi ilustra, comportamentul lui Zari în prima parte a romanului este marcat de teamă, deoarece ea este responsabilă de viață, de natură în sensul de forță vitală a societății umane, în timp ce personajele masculine sunt dispuse să sacrifice viața, să o distrugă și au curajul să o respingă. Asta duce la o construcție a rolurilor masculine și feminine în roman foarte mult în sensul dat de Simone de Beauvoir în “Al doilea sex”:

“Cel mai mare blestem al femeii este excluderea ei din expedițiile războinice; nu dând viață, ci riscându-și viața, bărbatul se ridică deasupra animalului; de aceea, în întreaga umanitate, superioritatea a fost acordată nu sexului care naște, ci celui care ucide.

Aici avem cheia întregului mister. La nivel biologic, o specie nu se menține decât prin recreere; dar această creație nu este altceva decât o repetare a aceleiași Vieți sub forme diferite. Transcendând Viața prin Existență, omul garantează repetarea Vieții: prin această depășire, el creează valori care neagă orice valoare repetiției pure.”

Ceea ce spune De Beauvoir și ceea ce contează în ceea ce privește Savushun este că personajele masculine din viața lui Zari au curajul de a lupta pentru putere în detrimentul siguranței lor, sunt curajoși și, în diverse ocazii, încalcă legea. În același timp, în numeroase cazuri, ei își arată disprețul față de Zari din cauza aparentei “frici” a acesteia. La începutul romanului, Zari este blocată în repetiția vieții și nu se preocupă decât să nu permită războiului să-i distrugă locul de siguranță – casa și familia ei. În circumstanțe extreme, ea suferă o evoluție care îi permite, la sfârșitul romanului, să-și dezvolte curajul, să respingă ordinele, “să transceandă viața prin existență”, să se definească, dezvoltând astfel subiectivitatea “masculină” și obținând emanciparea.

Ceea ce este și mai remarcabil la acest roman este faptul că emanciparea în sensul celui de-al doilea val de feminism este ancorată în tradiția iraniană, Zari acționând pe baza unor noțiuni culturale iraniene pentru a obține subiectivitatea. 

Ajungem astfel la o extindere a teritoriului feminismului – spațiile periferice de cunoaștere și experiență sunt integrate în mișcarea mai largă de emancipare feminină. Iar teoria este îmbogățită de practică. Există elemente universale în feminism, cum ar fi: ideea că femeia este reproducătoarea vieții, iar bărbatul este spiritul, gata să sacrifice sau să respingă viața, ideea că determinarea și curajul permit să fii subiect activ în lume, în timp ce frica te face să treci prin umilință, până când “o chemare a conștiinței” (un termen heidegerrian) cere, prin nemulțumire, ca respectul celorlalți să fie acordat; ideea că femeile pot obține emanciparea prin dezvoltarea subiectivității “masculine”, deoarece ele nu au o subiectivitate independentă proprie. Dar Savushun oferă și particularism – este un roman despre cum are loc emanciparea pe un teritoriu non-european. Iar mesajul său este că, în regiuni precum Orientul Mijlociu, unde patriarhatul și tradiția sunt puternice, emanciparea se realizează sau trebuie căutată în cadrul tradiției locale.

Personalitatea lui Simin Daneshvar

Viața lui Simin Daneshvar corespunde, în multe privințe, profilului social feminin și spiritului vremii, tipic feministelor din al doilea val din Occident. Ea face parte din clasa de mijloc, este bine educată și este un pionier în multe aspecte ale societății iraniene din vremea sa: este autoarea primelor opere de ficțiune scrise de o femeie în Iran, predă la o universitate, a fost educată la Stanford.

Simin Daneshvar s-a născut la 28 aprilie 1921, în orașul Shiraz, în sudul Iranului. Tatăl ei este medic, iar mama ei este artistă. A absolvit o școală engleză unde elevii învățau în engleză și persană. A obținut apoi o diplomă în literatură persană la Universitatea din Teheran. La acea vreme, ea scria deja texte pentru Radio Teheran și presa iraniană, traducând informații din engleză.

În 1948, Daneshvar a publicat “Focul stins” (Atash-e Hamush), prima colecție de povestiri scurte din Iran scrisă de o femeie. În 1949 și-a susținut doctoratul. Tema tezei sale de doctorat este “Frumusețea conform literaturii persane”. Acești pași îndrăzneți în cariera unei femei intelectuale au fost urmați de căsătoria ei în 1950 cu scriitorul iranian de marcă Jalal Al-e Ahmad. El rămâne, până în prezent, unul dintre cele mai faimoase nume din literatura iraniană, cu numeroase cărți și studii despre problemele societății iraniene din acea vreme și posibilele lor soluții.

În 1952, Daneshvar a primit o bursă Fulbright și a studiat scriere creativă la Universitatea Stanford. După ce s-a întors în Iran, a predat la Universitatea din Teheran. În 1968, a condus Uniunea Scriitorilor Iranieni, o organizație cheie împotriva cenzurii, care a luptat pentru drepturile democratice și economice ale scriitorilor iranieni.

În 1969, Daneshvar a publicat romanul Savushun. Acesta este, de asemenea, anul în care soțul ei a murit, iar povestea romanului și imaginea personajului principal conțin paralele cu viața lui Daneshvar, inclusiv faptul că și soțul lui Zari a murit. Daneshvar a predat până în 1981 la Facultatea de Istoria Artei și Arheologie a Universității din Teheran. În 1981, Daneshvar a publicat un studiu despre soțul ei, intitulat Apusul lui Jalal. Daneshvar a părăsit această lume la 8 martie 2012. În timpul vieții sale, a fost una dintre cele mai importante personalități intelectuale din Iran.

Romanul Savushun

Savushun are peste 20 de ediții numai în Iran, cu peste 500.000 de exemplare vândute. A fost tradus în 17 limbi, inclusiv în engleză (două traduceri diferite), italiană, franceză, germană, spaniolă și altele. Romanul spune povestea ocupației britanice din sudul Iranului în timpul celui de-al Doilea Război Mondial (1941). Fiecare dintre personajele romanului recreează o anumită alegere de viață și o anumită poziție în societatea iraniană din acea perioadă. Personajul principal – Zari – este căsătorită cu un soț care deține suprafețe uriașe de teren arabil, ceea ce îl clasează în rândul elitei țării. Fratele său vrea să urmeze o carieră politică și are relații excelente cu britanicii. Dar soțul lui Zari, Yousef, simpatizează cu compatrioții săi și este reticent în a-și vinde grânele armatei de ocupație. El preferă să furnizeze hrană pentru oamenii obișnuiți. Acest lucru duce la una dintre principalele contradicții ale intrigii din roman – Yousef se întoarce din ce în ce mai mult împotriva britanicilor, în timp ce Zari încearcă să mențină pacea și securitatea în casa ei.

Zari, la fel ca Simin Daneshvar, este absolventă a școlii britanice din orașul său natal, Shiraz. Acolo a învățat bunele maniere, încrederea în sine și principiile relațiilor sociale din societatea occidentală. Cu toate acestea, mediul în care se află în Iran este unul patriarhal. Atât bărbații, cât și femeile din roman o tratează pe Zari ca și cum ar fi o subalternă, nu împuternicită, ea trebuie să se supună lor. De aceea, la începutul romanului vedem în diferite moduri – prin discursul autoarei sau prin dialoguri, un personaj principal care se supune, în ciuda faptului că în anumite momente există sentimentul că dreptatea este de partea ei.

“Nu te naști, ci devii femeie”, este un gând celebrei Simone de Beauvoir, care arată că femeile și genul sunt, în general, construcții sociale (Colibri 2020). Pornind de la poziția sa subordonată, Zari parcurge un drum care duce la emanciparea sa, până la apariția curajului necesar pentru a o face egală în relațiile publice.

Subordonarea lui Zari

Romanul începe cu nunta fiicei guvernatorului districtului, la care Ezzat-ud-Dowle, influenta soție a guvernatorului districtului, dorește și primește frumoșii cercei ai lui Zari pentru fiica sa proaspăt căsătorită. Se presupune că aceștia sunt luați doar pentru ceremonie, dar imediat după ce îi dăruiesc, situația se transformă ca și cum ar fi fost oferiți în dar și rămân în posesia familiei guvernatorului. Sunt practic furați. Zari înghite acest lucru. (Daneshvar 2012: 19)

Următoarea dată când autoritățile au intervenit în viața lui Zari a fost atunci când, prin intermediul fratelui lui Yousef, au cerut calul preferat al fiului lor Khosrow, Sahar, astfel încât fiica guvernatorului să îl poată călări. Zari este din nou în imposibilitatea de a refuza. În cele din urmă, ea îl cedează pe Sahar și îi spune fiului ei că a lui cal este mort. Ea îi falsifică chiar și mormântul. (Daneshvar 2012: 254). Cu toate acestea, jalea băiatului este de scurtă durată. El află că calul a fost luat și se duce cu prietenul său pentru a-l elibera, după care este reținut de soldații indieni. Aceștia din urmă făceau parte din corpul de ocupație britanic, care la acea vreme era încă un imperiu și controla India. Intervenția tatălui său duce la un final fericit. În cele din urmă, evenimentele s-au derulat astfel încât Khosrow a reușit să-l recupereze pe Sahar. (Daneshvar: 301)

Aceste situații arată că Zari încearcă mereu să răspundă cerințelor societății, fără a avea puterea de a spune “nu” unor acțiuni care, în opinia ei, reprezintă încălcări ale limitelor sale personale. Există servitori în casa ei, dar ea însăși este într-o oarecare măsură înrobită de morala socială. Soțul și fiul ei îi arată în diferite moduri că le este inferioară în relațiile publice, pentru că îi este frică. Este revelator faptul că atât fratele lui Yousef, cât și fiul lui Zari, Khosrow, se referă la ea sau la femei în general ca fiind “lașe”. Este o afirmație care se corelează cu înțelegerile celui de-al doilea val de feminism, care vede femeile ca reproducătoare de viață și definite prin grija lor pentru soți, fii, probleme de familie. 

În acest moment al romanului, Zari încă nu se poate defini pe sine. Ea nu și-a dezvoltat o subiectivitate emancipată. Ea acumulează suferință și umilință, dar își vede rolul nobil de îngrijitoare și reproducătoare a vieții. Între timp, bărbații din cămin trec de la rezistență la acțiune. După cum am subliniat, fiul ei încearcă și reușește să o recucerească pe Sahar. Iar soțul ei este implicat într-o conspirație împotriva britanicilor și zădărnicește încercările armatei lor de a cumpăra grânele din depozitele sale. La un moment dat, Yousef o întreabă pe Zari de ce este atât de supusă. Răspunsul pe care îl primește este:

“Să-ți mai spun un lucru? Tu ești cel care mi-a răpit curajul… Te-am ascultat atât de mult timp încât supunerea a devenit un obicei la mine.” (Daneshvar 2012: 277)

Când Yousef încearcă să dea dovadă de tandrețe numind-o pe Zari “pisicuță”, ea își dezvăluie mai întâi ego-ul afectat și declară că este o ființă umană. (Daneshvar 2012: 273)

Curajul ca și criteriu al libertății străbate întreaga operă. Zari este în permanență îngrijorată dacă războiul va distruge confortul familiei, dacă îi va afecta pe soțul și copiii ei sau realizările din viața ei. Ea știe ce este corect, dar tinde să dea înapoi și să se resemneze pentru a evita dureri de cap inutile. Gândurile ei arată evoluția treptată a personalității sale spre emancipare. Monologul ei interior aproape că o conduce la ideea că femeile pot fi creaturi independente. Ea se întreabă dacă pot exista separat de bărbații și copiii de care au grijă.

“În pat, sub plasa de țânțari, în ciuda mâinii reci a lui Yousef care îi mângâia abdomenul cald, în ciuda sărutărilor lui, Zari părea să fi uitat orice reacție sexuală. În schimb, continua să se gândească la trecutul ei și se întreba dacă fusese întotdeauna o lașă sau dacă devenise una. Oare Yousef era cu adevărat de vină? Pentru o clipă, a ajuns chiar la concluzia că mariajul era greșit la baza lui. De ce ar trebui ca un bărbat să fie legat pentru o viață întreagă de o femeie și de o jumătate de duzină de copii… sau, dimpotrivă, ca o femeie să fie atât de dependentă emoțional și în alt mod de un bărbat și de copiii lui încât să nu poată respira liber pentru ea însăși? Trebuia să fie greșit. Cu toate acestea, știa că toate bucuriile propriei sale vieți proveneau tocmai din aceste atașamente.” (Daneshvar 2012: 273)

În această parte a romanului, Zari trece încet la mesajul celui de-al doilea val de feminism, conform căruia femeile ar trebui să înceteze să se mai exprime prin intermediul soților, copiilor sau al căminului lor. Femeile devin împuternicite atunci când au o carieră, aspirații, luptă, cauză. Această emancipare este cea care se îndreaptă spre Zari.

Rezistență

Simone de Beauvoir subliniază că femeia are proprietatea de a fi văzută de bărbat ca un obiect și nu ca o persoană cu drepturi depline și egale. Deși, la începutul romanului, Zari nu-și arată orgoliul și înghite umilințe, ea are calități, experiență și un simț al dreptății care nu-i permit să fie indiferentă, tolerantă și obedientă. Pe parcursul romanului, Zari își dezvoltă personalitatea și dorința de a trăi.

O mișcare în caracterul lui Zari apare în timpul vizitei sale la Ezzat-ud-Dowle. Mai întâi, femeia influentă vorbește despre coafuri și alte lucruri care nu o interesează pe Zari, deoarece nu este vanitoasă. Apoi, Ezzat-ud-Dowle îi explică faptul că menajera ei a fost arestată. Și încearcă să o convingă pe Zari să o incite pe menajeră să depună mărturie falsă în favoarea stăpânei sale, după ce menajera a fost prinsă cu arme ilegale pe care i le-a dat chiar stăpâna. Zari refuză să ducă planul la îndeplinire. Ezzat-ud-Dowle încearcă să o mituiască și îi promite că îi va înapoia cerceii, la care Zari răspunde răspicat că aceștia nu mai contează pentru ea. (Daneshvar 2012: 324-384).

Acesta este momentul în care Zari își dă seama că pasivitatea ei a dus-o prea departe în acceptarea a ceea ce se întâmplă în Shiraz. Soldații indieni umblă pe străzi și vor să facă sex cu femeile de pe stradă. La un spital de boli mintale, unde Zari s-a oferit voluntar, este revelată situația socială dificilă din țară. Soțul lui Zari salvează un soldat a cărui echipă a fost ucisă și jefuită de tribul Qashqai. Războiul este oriunde te întorci. Iar dacă Zari rămâne indiferentă, războiul va intra și în casa ei.

Este exact ceea ce se întâmplă.

Zari experimentează încă o dată supunerea sa, în timp ce soțul ei complotează împotriva britanicilor în casa lor.

“În timp ce pregătea narghilea pentru Yousef, ea reflecta asupra faptului că, indiferent de curajul sau lașitatea ei, atât educația cât și stilul ei de viață o făceau să nu poată participa la nimic care să pună în pericol viața așa cum o știa ea. Trebuia să fie pregătită, fizic și mental, pentru orice acțiune care mirosea a pericol. Iar ea era pregătită doar pentru acele lucruri care mergeau în sens contrar pericolului. Nu avea nici curajul, nici rezistența necesare. Poate că ar fi fost altfel dacă nu ar fi fost atât de atașată de soțul și de copiii ei. Pe de o parte erau mângâierile lui Yusef, cuvintele și privirile pline de iubire; pe de altă parte, să fie martoră la miracolul copiilor ei… nu, o astfel de persoană nu putea să-și asume niciodată riscuri. Este adevărat că învârtea roata de alergătură a gospodăriei sale, la nesfârșit, în fiecare zi; și nu era mai puțin adevărat că de dimineața până seara muncea ca Hossein Kazerouni cu picioarele și nu făcea nimic pentru ea însăși cu mâinile “libere” – unde citise că <<mâinile erau mijloacele tuturor celorlalte mijloace>>? Dar zâmbetul, privirea, vocea și simțirea oamenilor pe care îi iubea erau răsplata ei. Fiecare dinte nou pe care îl aveau copiii ei, fiecare bucle noi pe căpșorul lor, vocile lor ciripind ca niște păsări, formând cuvinte care apoi se înșiruiau la întâmplare în propoziții; somnul lor angelic și doar moliciunea pielii lor – toate acestea fuseseră satisfacția ei. Nu, chiar nu mai avea ce să facă. Singurul ei act de curaj ar fi fost să nu-i împiedice pe ceilalți care doreau să fie curajoși și să le permită să realizeze lucruri cu mintea și mâinile lor libere – mijloacele lor pentru toate celelalte mijloace…

…Dacă lumea ar fi condusă de femei, se gândi Zari, femei care au dat naștere și care prețuiesc ceea ce au creat. Femei care prețuiesc răbdarea, toleranța, munca de zi cu zi; care știu ce înseamnă să nu faci nimic pentru tine însuți… Poate că bărbații au riscat totul pentru a simți că au creat ceva, pentru că în realitate sunt incapabili să creeze viață. Dacă lumea ar fi fost condusă de femei, se întreba Zari, ar mai fi existat războaie? Și dacă cineva pierde binecuvântările pe care le are, ce se întâmplă?’’ (Daneshvar 2012: 404)

Acest citat lung arată o altă înțelegere caracteristică autorilor celui de-al doilea val de feminism precum de Beauvoir – femeia ca echivalent al naturii și al vieții, iar bărbatul ca manifestare a puterii, a rațiunii, care subordonează această natură și viață. Este caracteristic rațiunii să lupte, să lupte pentru supremație, să domine. Este exact ceea ce fac toți bărbații din roman. Acest lucru se întâmplă în timp ce Zari este mereu grijulie cu ceilalți, gândindu-se mereu la cea mai sensibilă și fără probleme soluție pentru comportamentul ei. Ea știe că multe bătălii nu sunt necesare, este purtătoarea unei înțelepciuni înnăscute, care însă nu a fost respectată în sudul Iranului în anii ’40.

Vedem astfel că Zari este o femeie educată din elită, care trăiește într-o cultură patriarhală. Gândurile ei despre o lume mai bună construită de femei sunt un fel de chintesență a operei lui Daneshvar. Femeia – în acest caz Zari -, se află în afara relațiilor de putere, este departe de luptele pentru dominație și este capabilă să ofere schimbarea dacă s-ar putea emancipa. Daneshvar asociază femeia și logica feminină cu Viața, ele sunt opusul războiului – tocmai în spiritul celui de-al doilea val de feminism.

Viața este pașnică. Este reproducere producție. Războiul este un joc al bărbaților care au curajul și încrederea de a se menține la putere. Cu toate acestea, acțiunile lor neagă într-un fel viața și principiul feminin. Ei îi spun direct lui Zari că este lașă, că este femeie, că trebuie să se resemneze. La rândul ei, Zari nu vrea să ia inițiativa în propriile mâini și să lupte precum cei care o suprimă. Ea se străduiește să îmbogățească lumea cu calitățile și forța ei feminină. Pentru a aduce pace. Pentru a afirma viața.

Punctul de cotitură

Asasinarea soțului lui Zari o dezechilibrează pe aceasta. Un întreg capitol al romanului urmărește conștiința confuză a personajului principal. Trauma este evidentă. Zari avea încredere în soțul ei. Fără el, ea își pierde sprijinul. Dar tocmai în absența lui dobândește puterea de a fi o persoană autonomă, de a fi independentă și curajoasă. Principala figură care o ținea în supunere a părăsit-o.

Capitolul de confuzie este exprimat prin tehnica literară occidentală “stream of consciousness”(fluxul conștiinței). Este procesul prin care Zari își dezvoltă subiectivitatea modernă. Iar această dezvoltare are loc prin numeroasele referiri, în confuzia și căutarea ei sufletească, la tradiția iraniană – la tradiția doliului imamului Hossein (al cărui martiriu la Karbala este esențial pentru musulmanii șiiți) și la doliul eroului mitologic preislamic Siavush (ceremonia de doliu este cunoscută sub numele de Savushun – care este și numele romanului). Ambele figuri sunt cunoscute pentru că au fost ucise pe nedrept – la fel ca soțul lui Zari.

Astfel, Zari găsește o cale de a-și absorbi subiectivitatea ei neînduplecată și subordonată în subiectivitatea soțului ei, realizând astfel emanciparea în felul despre care vorbește Irigaray în secțiunea despre al doilea val de feminism. Irigaray lasă, de asemenea, ca fiecare femeie să își definească propriul mod de a realiza această subiectivitate. Acest lucru este util în ceea ce privește femeile din zonele non-europene, deoarece drumul lor spre emancipare va fi cel mai probabil diferit de cel al femeilor din centrul cunoașterii și al experienței, de exemplu, din Europa de Vest.

În această privință, Zari este ajutată de prietenul ei, un medic de la spitalul de boli mintale, Abdollah Khan. El o cheamă: “Știu că ești o doamnă. O adevărată doamnă. Știu că ești suficient de puternică și de curajoasă pentru a nu fugi de realitatea amară. Vreau să dovedești că a meritat să ai un soț ca al tău. ” (Daneshvar 2012: 584)

Curajul nu vine doar din înțelegerea justiției de către Zari, ci și din dorința ei de a apăra ceea ce a fost soțul ei. Poliția și fratele lui Yousef încearcă să o convingă pe Zari să nu meargă la extreme în timpul procesiunii funerare pentru soțul ei. Cu toate acestea, ea nu se mai teme. Și ea afirmă că doliul nu este interzis. Prin urmare, ea se confruntă cu normele, nu mai este aservită. Ea a devenit un subiect independent.

Romanul începe cu o nuntă în care jurnalistul irlandez McMahon își arată simpatia pentru Zari și Iran. Se încheie cu o înmormântare și din nou cu cuvintele lui McMahon:

“Nu plânge, soră. Un copac va crește în casa ta, mulți copaci în orașul tău și chiar mai mulți în țara ta. Vântul va purta mesajul fiecărui copac către celălalt. Iar copacii vor întreba vântul: <<Ai văzut răsăritul în timp ce veneai aici?>>” (Daneshvar 2012: 625)

Zorii din cuvintele lui McMahon pot fi interpretați atât în legătură cu Iranul, care se eliberează în cele din urmă de sub ocupație, cât și în legătură cu noua eră a femeilor curajoase precum Zari. Călătoria ei se încheie cu succes. Rămasă fără soț, ea este pregătită să își continue munca. Iar aceasta este un fel de reconstituire a parcursului de viață al autoarei romanului, care și-a continuat viața după moartea lui Al-e Ahmad, pentru a deveni unul dintre marii intelectuali, personalități și scriitori iranieni.

Concluzie

În romanul Savushun, protagonista se străduiește în mod constant să facă ceea ce este corect și ceea ce se așteaptă de la ea din partea publicului și a propriilor norme într-o lume anormală. Ea este o soție și o mamă bună, îi ajută pe bolnavii psihic, are grijă de servitorul Kolu etc. De asemenea, ea își susține soțul în lupta sa, în ciuda fricii de ceea ce se întâmplă și a perspectivei ca războiul să-i distrugă casa.

Zari își găsește curajul în momentul în care descoperă că și ea are propria ei luptă – fie pentru memoria soțului ei, fie pentru dreptate în societatea din sudul Iranului, devastată de ocupație. De asemenea, ea își dă seama că soțul ei este venerat de mulți oameni pentru cauza sa patriotică și responsabilă din punct de vedere social. Continuându-și lupta, Zari s-a emancipat de structurile patriarhale despotice. Ea nu mai este o soție bună și o mamă ascultătoare, ci o luptătoare, o activistă pentru o lume mai bună.

Iar în momentul în care o femeie capătă curajul de a-și apăra drepturile, discriminarea dispare sau se transformă – pentru că personalitatea ei nu mai este supusă și slabă.

Simone de Beauvoir subliniază că femeia este întotdeauna descrisă ca Alteritate, drept ceva ce aparține bărbatului și nu are o identitate în sine și nu este definită individual. Creșterea lui Zari în acest sens este deosebit de evidentă – în durere și respect pentru soțul ei, ea se definește singură, ia decizii și se opune autorităților, care vor tăcere ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Merită să amintim cuvintele lui Daneshvar însăși, din poziția sa de femeie, în “Scrisoare de la Simin Daneshvar” (1988), publicată în “Casa de jocuri Daneshvar”: Ca iraniană am suferit și am avut răbdare, dar rezist și am o mare speranță și credință în viitor pentru toate națiunile – inclusiv pentru Iran….Ca femeie iraniană, am suferit din cauza despotismului sinistru, a exploatării Estului și Vestului, a limitărilor unei culturi dominate de bărbați și a unui sistem patriarhal. Dar nu mi-am pierdut niciodată speranța.” (Daneshvar 1989)

Bibliografie:

Colibri 2020

https://www.colibri.bg/blog/256/chovek-ne-se-razhda-zhena-chovek-stava-zhena

Beauvoir, S – Al doilea sex, 1949, traducere de H M Parshley, Penguin 1972;

https://www.marxists.org/reference/subject/ethics/de-beauvoir/2nd-sex/introduction.htm

Friedan, Betty – The Feminine Mystique, New York, Dell Publishing, 1963

Zora 2019, clasicul iranian nevăzut pe listele de bestselleruri https://zora.medium.com/the-iranian-classic-not-seen-on-bestseller-lists-1e9aa8c8d305

Daneshvar, S 2012: A Persian Requiem, Londra, Halban Publishers

Daneshvar, S. 1989: Daneshvar’s Playhouse: O colecție de povestiri. Washington, D.C.: Mage Publishers

Daneshvar, S. Sutra și alte povestiri. Washington, D.C.: Mage Publishers, 1994-2008.

Enciclopedia Internet a Filosofiei: Luce Irigaray 

Foto: Simin Daneshwar (sursă: Public domain)

Abonați-vă la canalul din YouTube al Cross-border Talks! Urmăriți pagina de Facebook și Twitter a mediei! Cross-border Talks are și un canal în Telegram!

About The Author

Donate

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *