Фундаменталната икономика – може ли да спаси социалдемокрацията?

Първа публикация от новата рубрика на Роналд Йънг в Cross-border Talks

“Трансграничните” разговори започват рубриката „Периферно зрение“ на Роналд Йънг, наречена по името на неговия блог – сложен опит на „пенсиониран социолог“ да осмисли света чрез огромното количество литература в областта на социалните науки. Рубриката ще предлага прозрения и материали за четене по сложни теми от съвременния свят на капитализма, доброто управление, социалните промени и интелектуалния живот. 

Рон Йънг е събирал вода от различни източници по целия свят, като е натрупал богат професионален опит. От 20-годишна възраст той работи с много хора с различен професионален опит (специалисти, политици, обществени активисти, дори учени), които споделят стремежа си да подобрят социалните условия. От края на 60-те до първата половина на 80-те години на ХХ в. работи в политехнически колеж, което му дава възможност да говори и пише по проблемите на планирането в продължение на 17 години, докато работи за постигане на стратегическо влияние, допринасящо за по-включващ стил на управление в Западна Шотландия в продължение на 20 години. 

След падането на Берлинската стена той се преквалифицира в консултант и в продължение на 30 години работи и живее в няколко държави в Централна Европа и Централна Азия в търсене на това, което в научната литература се нарича „добро управление“. Междувременно, и особено след пенсионирането си, той се опитва чрез много четене и писане да осмисли това, което в заглавието на блога си нарича „социални усилия“, т.е. усилията да се направи светът по-добър. 

Блогът „Периферно зрение“ се води от около 15 години – с 2-3 статии седмично. Това може да не изглежда много, но Роналд Йънг се гордее, че е „ресурсен човек“ – човек, който проучва, създава мрежи и споделя резултати. Той разглежда блога си като възможност да сподели знанията си с другите и идва на Cross-border Talks, за да направи това и с аудиторията на CbT. 

Първата статия от рубриката на Рон Йънг разглежда Лейбъристката партия на Обединеното кралство и нейния стремеж към съживяване на лявата политика, който се обобщава като „фундаментална икономика“. 

Фундаменталната икономика – може ли да спаси социалната демокрация? 

Социалдемократическите партии в по-голямата част от Европа имат сериозни проблеми – те са заразени от неолиберализма и са забравили левите си корени. 

Киър Стармър беше лидер на Английската лейбъристка партия в продължение на почти три години, но не оказа съществено влияние. Партията може и да се радва на 20% преднина в социологическите проучвания, но това се дължи основно на пълната катастрофа, която Консервативната партия направи – не само след референдума за Брекзит през юни 2016 г., но и след строгите икономии които Камерън и Озбърн наложиха на нацията на 2010. Това са 13 години мизерия за хората с ниски и несигурни доходи (около 15 % от населението на Обединеното кралство). А последните 12 месеца бяха особено жестоки за тези хора, тъй като цените на енергията и храните се повишиха.

Манифестът на лейбъристите от 2017 г., изготвен под ръководството на Джереми Корбин, беше изключително популярен – не на последно място заради ангажимента му да национализация на някои индустрии, за да ги премести в публична собственост – вж. доклада за алтернативните модели на собственост. Но лидерството на Корбин беше подложено на постоянни атаки както от страна на мейнстрийм медиите, така и от парламентарното мнозинство на лейбъристите, а през декември 2019 г. партията се срина в най-голямото си поражение от 30-те години на миналия век насам – загуби близо 50 места в Северна Англия, която беше лейбъристка от близо век (но гласува за Брекзит).

Стармър (за разлика от Корбин) застана на страната на оставането в ЕС и след оставката на Корбин се облече в прилични леви дрехи за кампанията си за лидер, които обаче бяха бързо захвърлени веднага след победата му.

През 2018 г. Рейчъл Рийвс (която през 2021 г. стана финансов министър в сянка на партията) публикува обемен памфлет от 66 страници, озаглавен „Икономиката на всекидневието„, а Political Quarterly публикува кратка, но добре цитирана статия за него, което доведе до друга поредица от статии в списанието през 2022 г. Сърфирането в интернет разкри доста богата колекция от статии и брошури за концепцията, която е разработена преди десетилетие от колектива Foundational Economy в Манчестърския университет, чиито работни документи са достъпни тук. С този термин Рийвс обозначава три неща –

  • „На първо място, работата и заплатите. Хората се нуждаят от по-голям контрол на работното място, по-силни права за колективно договаряне, по-високи заплати и инвестиции в технологични иновации и умения.
  • Второ, семействата и домакинствата. Икономиите, ниските заплати и тежестта на грижите поставят под напрежение милиони семейства. Трябва да защитим услугите, които подкрепят семействата, и да направим много повече, за да изкореним детската бедност, която се увеличава.
  • Великобритания е една от най-централизираните страни в Европа. Трябва да делегираме правомощия за вземане на решения, ресурси и събиране на данъци на градовете, селищата и графствата. Включването на местните общности и тяхното мнение ще доведе до по-добра политика и по-отзивчиви и рентабилни обществени услуги.“

Но това беше преди няколко години. Сега Киър Стармър повиши залога в поредица от политически изявления на Лейбъристката партия, чиято кулминация е „Мисия за икономиката“ – най-технократското изявление за ангажираност с икономическия растеж, което някога сте виждали – с отпечатъците на Мариана Мазукату по него. 

Въпросът е как това може да се съчетае със съвсем различния подход, който се съдържа в дискусията за „ежедневната/фундаменталната икономика“. 

На различни места като Барселона, Уелс, Шотландия и Манчестър, в през последните години се предприемат опити – често с помощта на Центъра за местни икономически стратегии (CLES) – за интегриране на този по-локален подход, който е противоположен на неолиберализма. 

Фундаменталният подход се различава от подхода на „производствената икономика“, който доминира в лявоцентристката (и дясноцентристката) политика във Великобритания и другаде от края на 40-те години на миналия век. Той се фокусира върху възможността и необходимостта от местна инициатива в една фундаментална политика, която премахва установеното разграничение между икономическа и социална политика.

Високопоставени фигури в Лейбъристката партия на Обединеното кралство се стремят към разказ, основан на споделени ценности или национална идентичност – но един надежден за избирателите разказ трябва да се основава на делиберативната и перформативна основа на успешна местна инициатива. Така че социалдемократическото предложение се превръща в „доверете ни се да направим повече от това, което вече сме направили, за да осигурим бъдеще, което работи за вас“.

За това трябва да благодарим на феминизма – през 1996 г. феминисткият колектив Gibson-Graham публикува книгата „Краят на капитализма (такъв, какъвто го познавахме)“.„, дълго пренебрегвана класика, която постави началото на начин на разглеждане на икономиката, който явно е вдъхновил автори като Кейт Роуарт и Ан Петифор. Томът бе последван от две други книги, едната от които заема първо място в таблицата по-долу.

Съзнавам, че читателите няма да са свикнали с подобна таблица, но тя е там просто за справка. Има само една книга – останалите материали са статии и брошури с ясно обозначени номера на страниците.

Източник на информация за фундаменталната икономика (в хронологичен ред)

ЗаглавиеКакво да запомним
Да си върнем икономиката – етично ръководство за преобразяване на нашите общности“ Gibson-Graham et al (2013)Не повече и не по-малко от цялостно преосмисляне на икономическата дисциплина.Отлично написано и представено – с графики и таблициВръзката в заглавието ви отвежда към цялата книга
Манифест на фондация „Икономика“ (2013 г.) Центърът за изследване на социално-културните промени (CRESC) към университета Ман е известен с оригиналността на своята работа. Тук той настоява за нов вид намеса, която да оспори публичните и частните бизнес модели, които дават предимство на най-ниската цена и най-високата печалба и пренебрегват предпоставките за национална, регионална и местна икономическа сигурност и социална устойчивост (23 стр.). 
Създаване на добро местно общество; Нийл Макинтош (2016 г.)В продължение на много години Макинтош е ръководител на Центъра за местни икономически стратегии (CLES), който подпомага местните власти. Това е превъзходен размисъл за стойността, която стратегиите на местно ниво могат да внесат в националните усилия (56 страници).
Изгубеното племе на лейбъристите – да си върнем работническата класа (2018)Полезна политическа оценка на дилемите, пред които е изправена Лейбъристката партия в Обединеното кралство, особено по времето на Корбин (11 страници)
Основи на икономиката – инфраструктура (2018 г.)Концепцията предизвика интерес на европейско равнище. Това е отлична статия от италианско социологическо списание, която поставя дебата в по-широкия европейски контекст и доказва, че фундаменталната икономика помага за защитата и управлението на местните общности (30 страници).
Ежедневен социализъм (Fabian 2019)Едно от най-добрите обобщения – 100 страници. Това е документ, който трябва да се прочете и който ще бъде необходим за бъдещи справки
Дебатът за основите на икономиката (подновяване 2019 г.)Кратко и отлично обсъждане на тази концепция с много конкретни примери (8 страници)
Ежедневна работа R Reeves и M Reader (GMB 2019) Полезна актуализация на нейната работа по NEF от 2018 г., чиито права е продала на Scribd, който събира месечна такса (срам за нея!!!) 48 страници
Изграждане на добро общество; Neal Lawson (2020)Кратка ретроспекция на едно десетилетие от развитието на левицата от човек, който казва истината на властта
След пандемията – експериментално управление и фундаментална икономика (Symphonya 2021)Пандемията вдъхна надежда, че стойността на работниците от първа необходимост, като медицинските сестри и служителите в супермаркетите, ще бъде поставена над тази на финансиститеһттр://……(6 страници)
Фундаменталната икономика като социално-екологична трансформация (Виена 2021)Добър феминистичен и екологичен преглед на областта (19 страници)
Поставяне на основите на икономиката B Russell et l Stafford Uni 2022Най-добрият литературен обзор – макар че страда от академичен жаргон (18 страници)

Абонирайте се за канала на подкаста “Трансгранични разговори” (Cross-border Talks) в YouTube! Следете страницата на медията във Facebook и Twitter! Cross-border Talks има и канал в Telegram!

About The Author

Donate

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

You may have missed

Skip to content