Мариан Мъндру: Превръщането на домовете в Румъния в енергийни просуматори може да намали негативните последици от нарастващите цени на електроенергията

Интервю с експерта на „Грийнпийс“ Румъния по въпросите на възобновяемата енергия и просуматорите по актуални въпроси, свързани с тях

Мариан Мъндру е експерт по енергийни и климатични кампании в “Грийнпийс” Румъния и популяризира чистата и възобновяема енергия.

Г-н Мъндру, какво е актуалното състояние на въпроса за просуматорите в Румъния? Колко са те и какви са тенденциите, свързани с утвърждаването им?

В началото на 2023 г., според румънския регулатор на енергийния пазар (ANRE), в Румъния е имало 40 000 просуматори, т.е. малки производители-потребители на енергия. Този брой включва и редица фирми, дружества, които произвеждат собствена енергия, но нямат производство на енергия като основна цел на икономическата си дейност. Бих искал да поясня, че има и физически и юридически лица, които произвеждат собствена енергия. 

Според прогнозите през тази година ще бъдат добавени още 100 000 нови потребители. Съществува програма за финансиране, която доста подкрепя тази тенденция, и има по-голям интерес на фона на нарастващите цени на енергията и нестабилността на енергийния пазар. Съществува и голям интерес от страна на гражданите да произвеждат собствена енергия и дори да инвестират собствени средства, за да станат просуматори. В същото време съществуват и някои сравнително нови данъчни облекчения. ДДС за фотоволтаичните панели беше намален на 5 %. И това според мен ще окаже влияние върху пазара на фотоволтаични инсталации, ще видим колко голямо.

Как се стигна до такъв бум и каква е ролята на енергийните дистрибутори и медийните кампании за този растеж?

Това е много дълга история. Теоретично, от 2008 г., когато в Румъния беше приет закон за възобновяемата енергия, съществуваше възможност гражданите сами да произвеждат енергия. За съжаление, в продължение на 10 години не беше направено много и смелите хора, които искаха да произвеждат собствена енергия, се сблъскаха с много, много големи пречки през това десетилетие. На човек, който е изградил своя фотоволтаична система, му е отнемало до 2 години, за да може да се свърже с мрежата и да продава или доставя на мрежата допълнително произведената от него енергия, т.е. енергията, която не е могъл да консумира. 

През 2018 г. настъпи сериозна промяна в законодателството. Понятието “просуматор” беше ясно дефинирано. Имаше важна корекция в нормативната уредба и от 2019 г. започна програма за финансиране на Администрацията на Фонда за околна среда, която обещаваше да предостави доста щедро финансиране от 20 000 леи (което е около 4000 евро) за фотоволтаична система с мощност минимум 3 киловата. Това е щедра безвъзмездна помощ. За съжаление, поради бюрокрация и липса на административен капацитет, тази програма на няколко пъти забуксува. Имаше голям скандал, включително в медиите, имаше съдебни дела между граждани и тази институция. Бяха необходими още 2-3 години, за да се върнат нещата в нормален ход. Тази програма осигури финансиране на десетки хиляди хора. От друга страна, закъсненията на тази програма забавиха развитието на пазара за няколко години. Имаше много хора, които вероятно имаха финансови възможности да инсталират фотоволтаична система, но докато чакаха това финансиране, не искаха да инвестират собствените си средства. С други думи, тази програма донесе много ползи, но в същото време за известно време нанесе и много вреди, блокирайки пазара на фотоволтаични системи в Румъния.

Каква е позицията на дистрибуторите и доставчиците? Те не бяха отворени от самото начало. Това беше период на приспособяване, на приемане на факта, че на енергийния пазар има нови играчи. Потребителите се разглеждаха като субекти, които не са непременно желани в мрежата, но с промените в закона, с натиска от страна на гражданите, с натиска на медиите, нещата се промениха. И ако ви кажа, че преди бяха необходими две години, за да можете да се свържете и да доставяте енергия към мрежата, сега нещата са се подобрили из основи. В заключение, това е дълъг процес, който започна с промяна на манталитета, на законодателството, на технологичното адаптиране, и сега сме тук с повече от 40 000 просуматори. Това не е толкова много, колкото би могло да бъде, но се надяваме, че този растеж ще продължи и че нормативната уредба ще бъде все по-благоприятна за гражданите, които искат да станат просуматори.

Соларна инсталация на покрива на сграда (източник: Pixabay, CC0)

Какво печелят дистрибуторите от това, че просуматорите доставят електроенергия в мрежата?

Те печелят. Дистрибуторът получава дял от крайната цена – тарифа за разпределение. Фактът, че просуматорите вкарват енергия в мрежата, се вижда, когато доставчикът в крайна сметка продаде енергията на клиент. Това е една от печалбите. Има и друга печалба, която е малко по-трудна за обяснение и е свързана с технологичните загуби в мрежата. След като в мрежата има определен брой просуматори, тези загуби на дистрибутора намаляват, което на практика означава, че дистрибуторите печелят повече, като са по-ефективни.

Нека да разгледаме този феномен на просуматорите и от гледна точка на румънската държава, която чрез законодателството, за което говорите, и чрез програмата “Зелена къща” насърчава защитата на такива субекти на пазара на електроенергия – просуматори. И така, какво може да се каже за тази програма “Зелена къща”, по-специално с какви проблеми се сблъсква тя или доколко е успешна и до каква степен румънската държава прави нещо, което е добре замислено, т.е. в консултация с НПО или европейски практики и т.н.?

Да, фотоволтаичната “Зелена къща” е програма, управлявана от администрацията на Фонда за околна среда. Както казах, става въпрос за финансиране в размер на около 4000 евро за система с минимална мощност 3 киловата. При нея не се вземат предвид доходите на бенефициентите. Имам предвид, че всеки може да получи достъп до тази програма, всеки, който живее в индивидуална къща. Тук ще е проблемът. 

Както вече казах, не беше толкова лесно тази програма да набере популярност. Имаше доста организационни проблеми, дължащи се на големия брой желаещи да кандидатстват в първото издание на програмата, когато 30 000 граждани кандидатстваха в една IT платформа, която се срина. Имаше подозрения за измама. Бюрокрацията и административната неспособност направиха така, че нещата да отнемат повече време, отколкото трябваше. В момента има много средства за финансиране на тази програма. Дори се говори за увеличаване на инвестираните в тази програма суми. Основните проблеми остават способността за бърза оценка на исканията на гражданите и броят на монтажниците на пазара. Пазарът на инсталатори се разрасна с тази програма, имаше нужда от много повече специалисти, които да инсталират тези фотоволтаични системи. Що се отнася до интереса на румънската държава, тя се опитва да бъде максимално в крак с изискванията на Европейския съюз и закъснява с транспонирането на европейските директиви в тази област. Румънската държава не може да остане встрани от тази вълна от малки мощности за производство на енергия и не може да спре гражданите си да произвеждат собствена енергия. Това се случва почти навсякъде в Западна Европа и Румъния би трябвало да се присъедини към тази тенденция. За съжаление румънската държава все още не разглежда тази енергийна децентрализация като приоритет, като имам предвид просуматорите, енергийните общности. Тя все още мисли за големи производствени мощности, вероятно базирани на изкопаеми горива, и все още не разбира напълно ползите от наличието на все повече и повече малки производители и все повече и повече мощни такива.

В края на 2022 г. имаше скандал относно облагането с данък на самостоятелното потребление на електроенергия, произведена от просуматори. От една страна, се говореше, че ще има данъчно облагане. От друга страна, самият министър на енергетиката каза, че няма да има. Какво се случи впоследствие?

Това, което се случи, беше, че най-накрая Румъния, тъй като закъсня, транспонира европейска директива за възобновяемата енергия, а това означаваше и адаптиране на законодателната рамка за просуматорите. И не знам, може би по погрешка, не знам защо там имаше доста неудачна формулировка и теоретично A.N.R.E. – енергийният регулатор в Румъния – трябваше да прилага данъци върху енергията, произведена и потребена от просуматорите. В европейското законодателство се говори за възможността за прилагане при определени условия. В първия проект на тази правителствена наредба се говореше за реално прилагане. В момента няма такса за енергията, произведена и потребена в дома от потребителите. В законодателството е оставено, че такива данъци могат да се прилагат. За съжаление това е като брадва, която виси над главата ви. Това означава, че в крайна сметка е въпрос на политическа воля да се приложи такова нещо. А аз не мисля, че още е дошло времето – има едва няколко десетки хиляди просуматори. Не смятам, че в момента те представляват заплаха за стабилността на мрежата.

Споменахте, че в момента тези просуматори са по-скоро като домакинства в къщи. Какво ще кажете за обитателите на апартаменти, които, предполагам, все още биха могли в бъдеще или би трябвало в бъдеще да имат тази възможност да станат просуматори? Прави ли се нещо в тази посока, за да могат и живеещите в жилищни блокове да станат просуматори?

Доколкото ми е известно, в момента има някои инициативи от този вид. За съжаление фотоволтаичните системи, които са инсталирани в тези блокове, покриват само потреблението на енергия в общите части, стълбището, общите помещения, а останалата енергия се доставя в мрежата. Така че по принцип, дори ако един блок е покрит с фотоволтаични панели, самите граждани няма да се възползват пряко от произведената енергия. Трябва да има регламент, който да позволява споделянето на тази произведена енергия, и ние смятаме, че в сегашното законодателство има възможност за това, но това в близко бъдеще зависи от A.N.R.E., регулатора на енергийния пазар. От друга страна, съществува и възможността тези блокове, тези сдружения на собственици, да приемат формата на енергийни общности, а законът също така казва, че тези енергийни общности трябва да имат право да консумират енергията, която произвеждат в тях. Така че сега в законодателството има повече възможности, въпросът е на политическа воля и по-бързо издаване на нормативни актове от страна на A.N.R.E.

Нека да завършим дискусията с това какво прави Грийнпийс Румъния за насърчаване на овластяването на потребителите в Румъния. Какви проблеми виждате в момента? Какви решения предлагате в дискусиите с лицата, вземащи решения?

Доволни сме от растежа, който се наблюдава на пазара. Вече повече от шест години водим кампании за възобновяема енергия и просуматори, ситуацията наистина се подобри значително. През годините сме оказвали целия възможен натиск върху Парламента, A.F.M. (Администрацията на фонда за околната среда). и A.N.R.E. 

Опитахме се също така да водим диалог с дистрибуторите. Наблюдаваме подобрения. Това е положителното. Вярваме, че в мрежата може да има много производители, затова продължаваме да подкрепяме този брой да се увеличи. Понякога това означава финансиране, понякога – данъчни облекчения, по-добра регулация, а важното е, че в близко бъдеще ще видим и инвестиции в мрежите, за да не ограничаваме технически броя на просуматорите, които са свързани към мрежата. 

Смятам също така, че е важно да се обърне по-голямо внимание на най-уязвимите, т.е. тези, които изпитват затруднения при плащането на сметките си за енергия, трябва да бъдат особено подпомагани. Те не са малко. Има много румънци, които се затрудняват да плащат сметките си за енергия или които се затрудняват да отопляват достатъчно домовете си и които могат да станат просуматори. Това не е единственото решение, но би могло да помогне за намаляване на натиска върху личните бюджети на хората.

Снимка: Мариан Мъндру като говорител на събитие в Румъния (източник: Мариан Мъндру)

Абонирайте се за канала на подкаста “Трансгранични разговори” (Cross-border Talks) в YouTube! Следете страницата на медията във Facebook и Twitter! Cross-border Talks има и канал в Telegram!

About The Author

Donate

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

You may have missed

Skip to content