Nici una în plus: femei, viață, libertate!

Manifest pentru Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor

dav

Mobilizări Feministe, 25 noiembrie 2022

În luna martie a acestui an, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis că autoritățile bulgare nu au luat măsuri în timp util pentru a preveni moartea unei alte femei din țară, care și-a pierdut viața în 2017, la doar 18 ore după ce a depus unul dintre numeroasele denunțuri împotriva agresorului său. Instituțiile nu au luat măsuri urgente și coordonate pentru a o proteja, iar ea nu mai este printre noi astăzi. În timp ce așteptăm ca legislația eficientă și bunele practici în instituțiile care ne-au fost promise de ani de zile să devină realitate, continuăm să numărăm victimele. Nu trebuie să permitem ca seria de crize interconectate – de sănătate, politice, economice, umanitare – însoțite de războiul brutal din Ucraina, să fie folosite ca o scuză legitimă pentru lipsa de atenție și de acțiune politică în ceea ce privește violența împotriva femeilor și violența domestică; dimpotrivă, trebuie să ne împingă spre măsuri și mai urgente! Nu vom lăsa această problemă în plan secundar! În acest an, inspirate de lupta femeilor ucrainene și iraniene pentru o viață fără frică și violență în familie, pe stradă, la graniță, în instituții, vom striga din nou „Gata!” și „Femei, viață, libertate!”. 

Din partea colectivului de mobilizări feministe cerem:

1. Centre de criză și de consiliere în fiecare regiune a Bulgariei, locuri de muncă decente pentru asistenții sociali și întreținere adecvată în centrele de criză.

Potrivit datelor colectate de o organizație nou înființată în cadrul Ministerului de Interne, victimele violenței domestice din Bulgaria în primele 5 luni ale acestui an sunt de 4 ori mai multe decât cele înregistrate de poliție pentru întregul an 2021. Numărul victimelor violenței domestice de la începutul anului până în luna mai a fost de 1.738. Dintre acestea, 1.194 erau femei și 409 copii. Mai mult de o femeie își pierde viața în fiecare lună în Bulgaria din cauza violenței de gen. Numai de la începutul lunii noiembrie au fost înregistrate PATRU victime. 

Este absolut inacceptabil faptul că, în ciuda escaladării anuale a cazurilor de violență înregistrate, în Bulgaria există doar 8 centre de criză finanțate de stat cu adăposturi temporare, cu un total de doar 94 de locuri pentru întreaga țară. Finanțarea de stat pentru hrănirea persoanelor din centre, precum și plata psihologilor și a asistenților sociali din centrele de criză este extrem de insuficientă – 2,17 BGN și, respectiv, 3 BGN pe oră. Cât timp vor continua să primească bănuți cei care fac muncă socială de susținere a vieții?  

Este nevoie de înființarea și menținerea unor centre de criză și de consiliere pentru a găzdui victimele violenței și pentru a lucra cu victimele și, separat, cu agresorii, precum și de centre specializate pentru îngrijirea și recuperarea femeilor violate în absolut toate cele 28 de districte din Bulgaria. Fără să aibă la cine să apeleze, victimele violenței vor fi forțate să continue să trăiască într-o situație riscantă pentru ele, ceea ce este inacceptabil.  

Insistăm, de asemenea, să se ia măsuri urgente pentru a rezolva criza de locuințe și pentru a îmbunătăți accesul la serviciile de urgență în așezările mici.

2. Solicităm ca proiectul de lege de modificare a Legii privind Protecția împotriva Violenței Domestice să fie prioritizat și votat imediat – destul cu așteptarea!

Deși Consiliul de Miniștri a depus în această vară, după ani de așteptare, noi amendamente la Legea privind Protecția împotriva Violenței Domestice, nimeni nu a ajuns încă să le voteze. Salutăm această încercare mult așteptată de actualizare a legislației, dar, încă o dată, vârtejul alegerilor și intrigile politice constante au avut întâietate față de munca serioasă care ne așteaptă pentru a pune în aplicare toate măsurile urgente de combatere a violenței domestice prevăzute în proiectul de lege. Definițiile juridice ale violenței domestice, violului, hărțuirii sexuale, hărțuirii psihologice etc. trebuie încă actualizate pentru a le alinia la standardele internaționale, incluzând un element discriminatoriu care să reflecte faptul că acest tip de violență afectează și vizează în mod disproporționat femeile. 

Salutăm extinderea programelor de prevenire prin aceste modificări ale DPA. Percepțiile societale și rolurile stereotipice ale femeilor și bărbaților, precum și normele sociale cu privire la cine poate exprima „feminitatea” sau „masculinitatea” și cine nu, conferă putere și mijloace de control asupra agresorului. Acestea se află în centrul violenței bazate pe gen. Cheia pentru prevenirea violenței este, prin urmare, eradicarea noțiunilor patriarhale ale poziției subordonate a femeilor și a rolurilor stereotipice care sunt impuse și ghidate de aceste atitudini. Aceste percepții sporesc riscul de violență și control și constituie, de asemenea, o barieră în calea conștientizării problemei și a căutării de ajutor și protecție. Educația școlară și politicile publice în domeniul sănătății, securității și serviciilor sociale trebuie să se bazeze pe principiile non-violenței, anti-rasismului și egalității de gen. Programele de formare în domeniul prevenirii violenței trebuie să includă aceste elemente, la fel ca toate programele de formare obișnuite pentru lucrătorii din domeniul sănătății, ofițerii de poliție, profesorii, asistenții sociali, avocații și psihologii, și trebuie să existe mecanisme de monitorizare a acestora. 

Insistăm, de asemenea, asupra unor campanii naționale sistematice de informare pentru prevenirea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice – informând publicul larg despre diferitele forme de violență la care sunt supuse în mod regulat femeile, despre diferitele manifestări ale violenței domestice și despre liniile telefonice și centrele de criză disponibile unde se poate cere și obține ajutor. De asemenea, solicităm eforturi pentru combaterea violenței împotriva bărbaților și pentru a contesta normele sociale privind așteptările de comportament stereotip. 

Avem nevoie de o abordare holistică a combaterii violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, ceea ce necesită nu numai schimbări în dreptul penal, ci și în alte domenii, prin reformarea vechilor instituții și crearea altora noi pentru a coordona diferite abordări la nivel central. Unele dintre aceste acțiuni ar trebui să fie întreprinse de Consiliul Național pentru prevenirea și protecția împotriva violenței în familie, prevăzut de amendamentele la Legea privind Protecția împotriva Violenței Domestice și, prin urmare, formarea acestuia nu ar trebui să mai fie amânată!

3. Justiția reparatorie și accesul egal la asistență juridică gratuită.

Solicităm introducerea activă a unor abordări moderne mai adecvate, cum ar fi justiția reparatorie, care să pună nevoile victimei în centrul procesului de justiție. Nu avem nevoie doar de programe de gestionare a agresivității și a furiei care să vizeze agresorii, ci de o abordare holistică, pe termen lung, care să includă diferite aspecte ale psihologiei și socializării agresorului.

De asemenea, facem presiuni pentru dezvoltarea unor programe de justiție restaurativă în cazurile de violență domestică, drept opțiuni alternative pentru a aborda problema în afara sistemului judiciar pentru acele femei victime ale violenței care nu văd o rezolvare corectă a problemei în procesul de justiție penală sau în sentințele de închisoare pentru agresorii lor. Aceste programe ar trebui neapărat să fie concepute cu ajutorul specialiștilor în domeniul violenței de gen, care să înțeleagă, de asemenea, presiunile enorme și riscurile de siguranță la care sunt adesea supuse femeile victime ale violenței – de exemplu, atunci când sunt forțate să participe la procese de mediere într-o situație în care se află încă sub controlul agresorului și/sau al rudelor.

De asemenea, cerem asistență juridică gratuită pentru fiecare femeie victimă a violenței de gen, indiferent de venitul acesteia – toate femeile din țară ar trebui să aibă acces la clinici juridice gratuite. Foarte des, o femeie victimă a violenței poate trăi peste pragul sărăciei, dar totuși nu-și poate permite să plătească pentru a angaja un avocat. Acest lucru poate fi un obstacol serios în calea deciziei sale de a solicita ajutor din partea instituțiilor. 

4. Colectați statistici oficiale privind violența împotriva femeilor, nu doar violența domestică. 

Este păcat că Bulgaria nu dispune încă de statistici și studii anuale, cuprinzătoare și fiabile privind cauzele și amploarea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice în țară, consecințele sociale, economice și politice ale acesteia, precum și măsurile necesare care trebuie luate pentru a aborda problema. Insistăm ca Registrul național al cazurilor de violență în familie, prevăzut de modificările la Legea privind violența în familie, să devină realitate cât mai curând posibil! Dar, de asemenea, unde sunt statisticile privind agresiunile sexuale și violurile? Ce femei sunt afectate în mod disproporționat și de ce? Este nevoie de un angajament din partea tuturor instituțiilor responsabile de a realiza și colecta aceste tipuri de statistici și sondaje care să examineze întregul spectru al violenței împotriva femeilor, deoarece acest lucru va pune în lumină problema, va conduce la acțiuni mai eficiente din partea instituțiilor și va pune în centrul atenției experiențele victimelor. 

5. Educația sexuală și drepturile reproductive.

Lipsa unei educații sexuale adecvate în școli face ca multe fete să nu aibă cunoștințe despre propriul corp. Instituțiile de învățământ sunt cele care ar trebui să ne inculce de la o vârstă fragedă ideea că trupul nostru ne aparține și că suntem singurii care putem dispune de el. Lipsa educației sexuale este unul dintre principalele motive pentru care violența nu este recunoscută la timp ca atare, atât de către victime, cât și de către cei din jur. Considerăm că statul trebuie să se pronunțe clar în legătură cu protecția autonomiei noastre corporale. Solicităm introducerea în programa școlară a unor cursuri obligatorii de educație sexuală, adaptate la nevoile tuturor copiilor, la orientarea sexuală și la identitatea de gen a acestora și care să acționeze ca o măsură preventivă împotriva hărțuirii sexuale. 

6. Echitate și demnitate pentru femeile din grupurile cele mai vulnerabile.

Solicităm un pachet de măsuri care să garanteze drepturile omului și demnitatea femeilor migrante, a femeilor refugiate, a femeilor de etnie romă și a altor minorități, a femeilor LGBTI+, a femeilor deținute, a femeilor cu dizabilități, a femeilor dependente, a lucrătoarelor sexuale și a mamelor minore. 

Este necesar să se depășească discursul de ură împotriva acestor grupuri, care a fost normalizat și utilizat pe scară largă de către mass-media și de către diverse personalități publice, precum și de către politicieni. Rasismul și discriminarea nu își au locul în societatea noastră și trebuie condamnate. Este timpul să punem capăt demonizării politice a comunității rome, condamnându-i la excluziune socio-economică, prin care se încearcă să ne convingă că este corect să taie asistența socială și beneficiile sociale, întorcându-ne astfel unii împotriva altora. Rasismul instituțional perpetuează segregarea și inegalitatea economică și oprimă și izolează victimele violenței de gen, împiedicându-le să caute și să primească ajutor adecvat. 

Trebuie garantată egalitatea de șanse și protecție pentru migranții fără documente și solicitanții de azil din țara noastră. În ultimii ani, s-a înregistrat o escaladare îngrijorătoare a reprimării violente și ilegale a migranților de către poliția de frontieră, inclusiv prin dezbrăcarea femeilor și copiilor și reprimarea fizică. Femeile migrante și toate persoanele care solicită azil au dreptul la un proces echitabil în ceea ce privește solicitarea de protecție. 

Este necesar să se asigure condiții de viață decente pentru persoanele private de libertate, în special pentru femeile deținute. 

Cerem un angajament din partea statului de a oferi asistență socială adecvată/specializată și sprijin pentru femeile cu dizabilități fizice și mentale, precum și abolirea dizabilității persoanelor cu dizabilități intelectuale. 

Insistăm asupra adoptării unei proceduri legale clare pentru recunoașterea și schimbarea de gen civilă a persoanelor trans și intersexuale, precum și asupra creării unui standard medical care, la alegerea lor, să le reglementeze tranziția și să le ofere acces liber la asistență medicală, consiliere, terapie hormonală și intervenții chirurgicale. De asemenea, statul ar trebui să elaboreze legi împotriva infracțiunilor motivate de ură bazate pe orientarea sexuală, identitatea de gen și expresia de gen, deoarece marea majoritate a persoanelor LGBTI+, în special femeile trans și intersexuale, se confruntă în mod sistematic cu violență fizică, sexuală și structurală, iar homofobia și transfobia nu sunt în prezent recunoscute de către instanțe ca motive care agravează infracțiunile în cauză. De asemenea, statul ar trebui să interzică pacienților intersexuali să fie supuși unei intervenții chirurgicale de remodelare a sexului fără consimțământul lor liber, informat și prealabil.

7. Asigurarea condițiilor pentru egalitatea de gen în munca de îngrijire.

Femeile fac marea majoritate a muncii de îngrijire – creșterea copiilor și îngrijirea persoanelor bolnave sau în vârstă. Atunci când serviciile publice din acest domeniu lipsesc sau sunt inadecvate, povara cade pe umerii femeilor, exacerbând inegalitatea de gen și crescând riscul de impas atunci când apare violența. O femeie care nu are un venit propriu pentru că muncește în familie este deosebit de vulnerabilă la violența din partea partenerului intim, deoarece este dependentă de acesta. Femeile din comunitățile cu acces redus la serviciile publice și cu un grad ridicat de neîncredere în autoritățile statului sunt lipsite de orice protecție. Este timpul ca statul să își recunoască rolul în perpetuarea inegalităților de gen și să contracareze acest lucru prin furnizarea de asistență medicală adecvată, de locuri suficiente în grădinițe și de îngrijire suplimentară și adecvată pentru copii și adulți.

8. Combaterea inegalităților economice.

Reducerea inegalităților va ridica statutul socio-economic al femeilor și va contracara efectele remunerării scăzute a muncii femeilor. În prezent, printre ocupațiile „feminine” se numără asistentele medicale, îngrijitoarele, profesoarele, femeile de serviciu, croitoresele, vânzătoarele etc. Statul ar trebui să își asume responsabilitatea atât de a crește salariile femeilor care lucrează în sectorul public și de a se asigura că se îmbunătățesc condițiile de muncă ale acestora, cât și de a se asigura că se îmbunătățesc veniturile și condițiile de muncă ale femeilor care lucrează în sectorul privat. 

Inegalitățile socio-economice afectează în mod disproporționat femeile din această țară și pun bariere suplimentare în calea acelor femei care doresc să scape de situațiile violente sau riscante. Prin urmare, solicităm introducerea impozitului pe venit pentru a reduce inegalitățile și pentru a furniza fondurile necesare pentru investiții publice în politici sociale care să ușureze povara pe care o reprezintă pentru femei „dubla tură” de muncă și de acasă. 

9. Democratizarea guvernării prin includerea selectivă a femeilor din toate grupurile marginalizate în procesul decizional.

Singurul mod în care problemele structurale, economice și toate celelalte probleme enumerate mai sus pot fi abordate în mod adecvat este prin egalitatea în procesele de luare a deciziilor bazate pe principiul intersecționalității. Acordarea de poziții de conducere în structurile de putere unor femei individuale, de obicei din medii privilegiate, înseamnă adesea că preocupările majorității femeilor nu sunt ascultate. Toate deciziile referitoare la viața economică, socială și politică trebuie să fie luate cu participarea diferitelor grupuri sociale. Problemele cauzate de inegalitățile socio-economice, de rasism, sexism, xenofobie, transfobie etc. trebuie abordate prin politici elaborate și adoptate cu participarea tuturor celor a căror viață este afectată. În domeniul politic, acest lucru înseamnă mai multă reprezentare și mai multe oportunități pentru ca femeile să participe direct la procesul de luare a deciziilor în ceea ce privește comunitățile lor.

De la Colectivul Mobilizări Feministe

Abonați-vă la canalul din YouTube al Cross-border Talks! Urmăriți pagina de Facebook și Twitter a mediei! Cross-border Talks are și un canal în Telegram!

About The Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: